Gumuhit Ng Isang Bahay Na Nagpapakita Ng Mahahalagang Bahagi Nito

Alamin kung paano gumuhit ng detalyadong mga mukha. Sasabihin nila kung ano ang ginagawa ng mga tao sa larawan at bakit kailangan magtulungan ng mga tao sa larawan.

Pin On Historical Places

Sa pagkakataong ito ay maglalaan ka ng panahon upang isa-isahin ang mga naiiambag ng mga kasapi ng iyong sariling pamilya para sa iyong sarili para sa mga kapwa kasapi ng pamilya para sa buong pamilya at maging para sa pamayanan.

Gumuhit ng isang bahay na nagpapakita ng mahahalagang bahagi nito. DRAFT April 10 2014 4. Gawain sa Pagkatuto Bílang 6. Ang mapa ay isang larawan o representasyon sa papel ng isang lugar na maaring kabuuan man o bahagi lamang nito na nagpapakita ng pisikal na katangian mga lungsod kabisera mga daan at iba pa.

Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga gawain sa pagkatuto. Pagmasdan nang mabuti ang bawat detalye at kahit na matutong gumuhit ng mga panloob na bahagi ng katawan nang walang balat. Ang overlap ay pagguhit ng isang bagay sa likod ng isa pang bagay.

Gumuhit ng isang bahay na nagpapakita ng mahahalagang bahagi nito. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat.

Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang. Kapag ang isang arkitekto ay gumawa ng isang plano ng bahay siya ay gumagamit ng alphabet of lines upang maging maayos ang plano ng bahay na ginagawa. Tinatawag ding overlap ang mga ito.

469 May ibat ibang uri ng alphabet of lines na ginagamit sa pagbuo ng linya guhit at letra. Gumuhit ng isang bahay na nagpapakita ng mahahalagang bahagi nito. Maituturing na isang magandang likhang sining ang pagguhit ng overlapping.

Bahagi 3 Sumulat ng isang sanaysay na may isang set ng petsa. Planuhin ang iyong trabaho. Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Gamitin ang istruktura ng bahay ang ilang kagamitan na naririto upang ilarawan mo ang bawat kasapi ng iyong pamilya at ang mahahalagang kontribusyon nila sa iyo sa iba pang kasapi ng pamilya o sa buong pamilya. Sa isang hugis pakahon sa ibaba ang. Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat gawain.

Ang kultura ng Pilipinas o kalinangan ng Pilipinas ay pinaghalong impluwensiya ng mga katutubong tradisyon at mga kultura ng mga unang mangangalakal at mananakop nito noon. Gumuhit ng mga tuwid na linya na nagpapakita ng isang paggalaw nang maayos at hindi nagkakabungguan. Gumawa ng isang kritikal na pagtingin sa pamamagitan ng pagtatasa ng mga aspeto tulad ng kalinawan ng e katumpakan at interes nito na may kaugnayan sa panlipunang kono.

Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito. Ito ay kailangan upang magkaroon ng buhay ang mga bagay o drowing na nakikita natin sa ating paligid. Ipakita sa pamamagitan ng pagkakaguhit ang mga bahagi na may kaugnayan kung paano ito ay naging isang alamat ng inyong bayan.

Gumuhit ng isang bahay na nagpapakita ng mahahalagang bahagi nito. Ang mapa ay gumagamit ng ibat ibang simbolo upang kumatawan sa iba pang bagay. Ang mukha ng tao ay isa sa pinakamahirap na iguhit.

Habang binabasa mo pag-aralan ang mga elemento tulad ng balangkas tema pag-unlad ng character frame simbolismo salungatan at punto ng pagtingin. Huwag lalagyan ng anomang marka o sulat ang anomang bahagi nito. Gumuhit ng isang bahay na nagpapakita ng mahahalagang bahagi nito.

Gamitin ang istruktura ng bahay ang ilang kagamitan na naririto upang ilarawan mo ang bawat kasapi ng iyong pamilya at ang mahahalagang kontribusyon nila sa iyo sa iba pang kasapi ng pamilya o sa buong pamilya. Ang halimbawa sa kabilang pahina. Basahin nang mabuti ang iyong atas.

Ang pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas sa pamamahala ng España na tumagal ng mahigit 333 taon ay may malaking kontribusyon sa Kultura ng PilipinasAng Wikang Filipino na mas kadalasang kilala bilang Tagalog ay. Gamitin ang istruktura ng bahay ang ilang kagamitan na naririto upang ilarawan mo ang bawat kasapi ng iyong pamilya at ang mahahalagang kontribusyon nila sa iyo sa iba pang kasapi ng pamilya o sa buong pamilya. Pagkatapos ng pagbabahagi ng bawat grupo ay paupuin ang mga mag-aaral sa kanilang mga upuan at magkaroon ng paglalagom.

Isulit sa iyong guro sa túlong at gabay ng kasama mo sa bahay. Ang mga istraktura ng buto at kalansay at kahit na namamahagi ng taba lubos na tinukoy ang hugis ng isang tao. Gamitin ang istruktura ng bahay ang ilang kagamitan na naririto upang ilarawan mo ang bawat kasapi ng iyong pamilya at ang mahahalagang kontribusyon nila sa iyo sa iba pang kasapi ng pamilya o sa buong pamilya.

FAMILY STRUCTURE Bawat kasapi ng pamilya ay may bahaging ginagampanan. Gamitin ang istruktura ng bahay ang ilang kagamitan na naririto upang ilarawan mo ang bawat kasapi ng iyong pamilya at ang mahalagang kontribusyon nila sa iyo sa iba pang kasapi ng pamilya o sa buong pamilya. Kahit na mayroon kang ilang oras upang isulat ang sanaysay na ito ang paglaan ng ilang sandali sa simula upang makabuo ng isang mabilis na plano ay makakatulong sa iyo na maibigay ang iyong pinakamahusay sa pagsulat.

Ito ay nagpapakita ng overlap. Huwag lalagyan ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. Huwag kalimutang sagutin ang Subukin bago lumipat sa iba pang gawaing napapaloob sa modyul.

Hayaan ang bawat grupo na pumili ng isang larawan na kanilang tatalakayin at ibabahagi sa klase. Gumuhit ng isang alamat na may kaugnayan sa inyong bayan halimbawa Ang Alamat ng Lanzones 2. Gumuhit ng isang bahay na nagpapakita ng mahahalagang bahagi nito.

Maaari ring gamitin ang overlap sa mga bagay at letra katulad nito. Gumuhit ng isang bahay na nagpapakita ng mahahalagang bahagi nito. Kulayan ng maayos ang inilimbag o iginuhit na alamat.

Gumuhit ng isang bahay na magpapakita ng mahahalagang bahagi nito. Iguhit ito sa isang malinis na papel. Gamitin ang istruktura ng bahay o maging ang ilang kagamitan na naririto upang ilarawan mo ang bawat kasapi ng iyong pamilya at ang mahahalagang kontribusyon nila sa iyo sa iba pang kasapi ng pamilya o sa buong pamilya.

Paggamit ng modyul na ito.

Pin On Lesson Plan

Pin On Tagalog Komiks Arts Memes

Pin On Tagalog Komiks Arts Memes

Pin On Printest

Pin On School Visual Aids