Bahay Namin Maliit Lamang Lyrics

Bahay namin maliit lamang Pero pero pero malinis to pati sa kusina ain man kami laging sama-sama Pen-pen-pen de sarapen. Bahay namin maliit lamang Pero pero pero malinis to pati sa kusina Kumain man kami laging sama-sama Pen-pen-pen de sarapen De kutsilyo de almasen Haw-haw-haw de karabaw De karabaw de batuten Pengeng singko pambilbi ng puto Sa mga tindera ng bitsu-bitsu Skyflakes coke 500 pahingi ng kiss Pambayad mo sa jeepney kulang pa ng diyes.

Lyrics Para Sa Humanities

Bahay namin maliit lamang lyrics Songs with bahay namin maliit lamang by lyrics all the songs about bahay namin maliit lamangGet a list of all the new and old songs with lyrics of bahay namin maliit lamang directly from our search engine and listen them online.

Bahay namin maliit lamang lyrics. Bahay namin maliit lamang A Cm Bm7 E Pero pero pero pero malinis to pati sa kusina. Bahay namin maliit lamang Pero pero pero malinis to pati sa kusina Kumain man kami laging sama-sama Pen-pen-pen de sarapen De kutsilyo de almasen Haw-haw-haw de karabaw De karabaw de batuten Pengeng singko pambilbi ng puto Sa mga tindera ng bitsu-bitsu Skyflakescoke 500 pahingi ng kiss Pambayad mo sa jeepney kulang pa ng diyes. Bahay namin maliit lamang Pero pero pero malinis to pati sa kusina Kumain man kami laging sama-sama Pen-pen-pen de sarapen De kutsilyo de almasen Haw-haw-haw de karabaw De karabaw de batuten Pengeng singko pambilbi ng puto Sa mga tindera ng bitsu-bitsu Skyflakes coke sakto pahingi ng kiss Pambayad mo sa jeepney kulang pa ng diyes.

They try to tell us were too young Too young to really be in love Bahay namiy maliit lamang Pero pero pero pero malinis to pati sa kusina Kumain man kamiy laging sama-sama Pen pen pen de sara pen de kutsilyo de armasen Haw haw haw de carabao de carabao de batuten Pengeng singko pambili ng puto Sa mga tindera ng bitso-bitso Skyflakes Coke 500 pahingi ng kiss Ang bayad mo sa. They try to tell us where too young Too young to really be in love Refrain. How can I tell about my loved one Refrain A Cm Bm E Bahay namin maliit lamang A Cm Bm E Pero-pero-pero malinis to pati sa kusina A Cm Bm E Kumain man kami laging sama-sama A Cm Bm E Pen-pen-pen de sarapen de kutsilyo de almasen A Cm Bm E Haw-haw-haw de karabaw de karabaw de batuten Chorus D E Mahal ko si Toyang D E Pagkat siya.

Bahay namin maliit lamang Pero pero pero malinis to pati sa kusina Kumain man kami laging sama-sama Pen-pen-pen de sarapen De kutsilyo de almasen Haw-haw-haw de karabaw De karabaw de batuten Mahal ko si Toyang Pagkat siyay simple lamang Kahit namomroblema Bastat kami ay magkasama Toyang oh Toyang Please pakinggan mo ko I will always be. Mahal ko si. Bahay namin maliit lamang Pero pero pero malinis to pati sa kusina Kumain man kami laging sama-sama Pen-pen-pen de sarapen De kutsilyo de almasen Haw-haw-haw de karabaw De karabaw de batuten.

Bahay namin maliit lamang Pero pero pero malinis to pati sa kusina Kumain man kami laging sama-sama Pen-pen-pen de sarapen De kutsilyo de almasen Haw-haw-haw de karabaw De karabaw de batuten Pengeng singko pambilbi ng puto Sa mga tindera ng bitsu-bitsu Skyflakes coke 500 pahingi ng kiss Pambayad mo sa jeepney. Bahay namin maliit lamang Pero pero pero malinis to pati sa kusina Kumain man kami laging sama-sama Pen-pen-pen de sarapen De kutsilyo de almasen Haw-haw-haw de karabaw De karabaw de batuten Mahal ko si Toyang Pagkat siyay simple lamang Kahit namomroblema Bastat kami ay magkasama Toyang oh Toyang Please pakinggan mo ko I will always be. ERASERHEADS LYRICS Toyang Refrain.

Bahay namin maliit lamang Pero pero pero malinis to pati sa kusina Kumain man kami laging sama-sama Pen-pen-pen de sarapen De kutsilyo de almasen Haw-haw-haw de karabaw De karabaw de batuten Pengeng singko pambilbi ng puto Sa mga tindera ng bitso-bitso Sky Flakes Coke 500 pahingi ng kiss Ang bayad mo sa jeepney kulang pa ng diyes Chorus. Skyflakes Coke 500 pahingi ng kiss Ang bayad mo sa jeepney kulang pa ng diyes. Bahay namin maliit lamang Pero pero pero malinis to pati sa kusina Kumain man kami laging sama-sama Pen-pen-pen de sarapen De kutsilyo de almasen Haw-haw-haw de karabaw De karabaw de batuten Pengeng singko pambilbi ng puto Sa mga tindera ng bitsu-bitsu Skyflakescoke 500 pahingi ng kiss Pambayad mo sa jeepney kulang pa ng diyes Chorus Mahal.

Pengeng singko pambilbi ng puto Sa mga tindera ng bitso-bitso Sky Flakes Coke 500 pahingi ng kiss Ang bayad mo sa jeepney kulang pa ng diyes. This next song is all about love And I wrote it all by myself They try to tell us were too young Too young to really be in love Bahay namin maliit lamang Pero pero pero. Bahay namin maliit lamang Pero pero pero malinis to pati sa kusina Kumain man kami laging sama-sama Pen-pen-pen de sarapen De kutsilyo de almasen Haw-haw-haw de karabaw De karabaw de batuten Pengeng singko pambilbi ng puto Sa mga tindera ng bitsu-bitsu Skyflakescoke 500 pahingi ng kiss Pambayad mo sa jeepney kulang pa ng diyes.

This next song was all about love And he wrote it all by himself They try to tell us were too young Too young to really be in love Ahem Bahay namin maliit lamang Pero. Lyrics to Toyang by Eraserheads. Bahay namiy maliit lamang Pero pero pero pero malinis to pati sa kusina Kumain man kamiy laging sama-sama Pen pen pen de sara pen de kutsilyo de armasen Haw haw haw de carabao de carabao de batuten Pengeng singko pambili ng puto Sa mga tindera ng bitso-bitso.

Bahay namin maliit lamang Pero pero pero malinis to pati sa kusina Kumain man kami laging sama-sama Pen-pen-pen de sarapen De kutsilyo de almasen Haw-haw-haw de karabaw De karabaw de batuten Pengeng singko pambilbi ng puto Sa mga tindera ng bitsu-bitsu Skyflakescoke 500 pahingi ng kiss Pambayad mo sa jeepney kulang pa ng diyes Chorus. Bahay namin maliit lamang Pero pero pero malinis to pati sa kusina Kumain man kami laging sama-sama Pen-pen-pen de sarapen De kutsilyo de almasen Haw-haw-haw de karabaw De karabaw de batuten Pengeng singko pambilbi ng puto Sa mga tindera ng bitsu-bitsu Skyflakes coke 500 pahingi ng kiss Pambayad mo sa jeepney kulang pa ng diyes.

Eraserheads Toyang Lyrics Genius Lyrics

Toyang By Eheads

Artists Eraserheads Toyang Lyrics

Humconcert Docx

Bahay Namin Maliit Lamang Pero Pero Pero Malinis To Pati Sa Kusina Donald Trump Meme On Me Me