Breaking News

Ano Ang Bahay Kalakal

Ano ang bahay kalakal. Ang sambahayan ay ang nagmamay-ari ng mga kasangkapan at kinakailangan upang makagawa ng mga. Ang bahay kalakal ay nagluluwas export ng mga produkto sa panlabas na sektor samantalang ang sambahayan ay nag-aangkat import mula dito. Upa tubo sahod at puhunan.

Bahay-kalakal – tungkulin nito ang lumikha ng mga produkto. Ikalawa ang mga nasa sambahayan din ang nagbibigay ng salapi sa mga bahay-kalakal upang lumikha ng produkto.

Ano Ang Bahay Kalakal

Ano Ang Bahay Kalakal.

Dahil dito maari nating sabihin na sila ang nagbibigay ng kita sa bahay-kalakal. Ang suplay ay ang plano ng produksiyon ng bahay kalakal. Tumutukoy sa mga sangkap sa paggawa ng isang kalakal.

bahay kalakal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa plano ng produksyon maitatakda ng bahay-kalakal ang uri at dami ng produkto na kakayaning malikha. Sinisingil ang bahay-kalakal dahil may kapakinabangan itong matatamo sa paghiram ng puhunan. Bibigyang diin ditto ang salitang produktoano ang produkto ipinakita sa unang larawan.

Lumilikha ito de kalidad na produkto.

Ang ekonomiya ay may itinuturing na paikot na daloy na nagpapakita ng paglikha ng mga produkto at pagbabayad sa mga ito sa pamamagitan ng sambahayan at bahay-kalakal. Ano ang ugnayang namamagitan sa sambahayan at bahay kalakal. Sa paikot na daloy ng ekonomiya si Rey ay bahagi ng sambahayan na nangangailangan ng mga produkto at serbisyo.

Nais magbenta ng mga negosyante ng isang kalakal o serbisyo kung mataas ang halaga nito. Sa unang modelo ang sambahayan at bahay-kalakal ay iisa. Ang mga produktong maaring makita sa Bahay-kalakal ay edukasyon kalusugan at iba pa.

Bahaging ginagampanan ng sambahayan. Ano ang gawain ng sambahayan upang sila ay kumita sa ekonomiya. Una ang sambahayan ay ang konsyumer ng mga produkto serbisyo at kalakal na nalilikha ng bahay-kalakal at mga produktong mula sa panlabas na sektorSila ang nagtatakda ng demand na kailangan bunuin ng bahay-kalakal.

Nagtatagal ang negosyo ng bahay kalakal na may maayos na plano ng produksiyon. Dito rin maitatakda ang halaga ng. Ang Rebisco Corporation naman ay isa sa mga bahay-kalakal na lumilikha ng mga produktong kailangan ni Rey.

Bahaging ginagampanan ng bahay kalakal. Una ang sambahayan ay ang konsyumer ng mga produkto serbisyo at kalakal na nalilikha ng bahay kalakal at mga produktong mula sa panlabas na sektor. Ang Sambahayan ay siya ring bumibili ng mga produkto at serbisyo na lumalabas galing sa Bahay-Kalakal.

Nakakayanan din nitong lumikha ng mga de kalidad na produkto. FILL IT RIGHT Ibigay ang bahaging ginagampanan ng mga aktor at pamilihan sa paikot na daloy ng ekonomiya. Hihiram ang bahay-kalakal sa sambahayan sa pamamagitan ng pamilihang pinansiyal.

Para saan ang binibili ng bahay-kalakal sa pamilihan ng salik ng produksyon. Hindi rin naman makakukuha ng perang pambili ng mga produkto at serbisyo ang sambahayan kung hindi sila kukuhanin ng mga bahay kalakal upang magtrabaho sa kanila kapalit ang salaping kinakailangan nila. Paano nababawi ng bahay kalakal ang gastos sa produksyon.

Ang paghiram ng bahay-kalakal ay may kapalit na kabayaran. Paano bumabalik sa paikot na daloy ang kinita ng sambahayan. Nagtatagal ang negosyo ng bahay kalakal na may maayos na plano ng produksiyon.

Babayaran nito ng interes ang hiniram na puhunan 37. Dito maitatakda ang dami at halaga ng mga salik na gagamitin sa produksyon. Masasabing ang bahay-kalakal ay hindi aandar o kikilos kung wala ang sambahayan.

Ito ang gagamitin na puhunan sa nasabing plano ng produksiyon. Ang ekonomiya ay ang pamamahala ng mga mapagkukunan – ang kasaganaan o kita-ng isang partikular na lugar na may tanawin nito produktibo. Samantala ang koneksyong ng dalawang sektor ng ekonomiya ay.

Read More : Hotels Philippine

Nagbebenta ang sambahayan ng mga salik ng produksiyon input lupa kapital paggawa entreprenyur Bumibili ang bahay-kalakal ng mga salik ng produksiyon —–ano ang sangkot ditto. Kahulugan ng Suplay Ang suplay ay ang dami ng produkto na handa at kayang ipagbili ng bahay kalakal sa ibat-ibang presyo. Ano ang bahaging ginampanan ng pangyayaring ito sa japan.

Anong sektor ang magsisilbing tulay sa pagitan ni Rey at ng Rebisco Corporation.

Pin On Araling Panlipunan

Pin On Lesson Plan Samples

Pin On Araling Panlipunan

Ekonomiks Teaching Guide Part 1 Teaching Guides Teaching Guide

Pin On Araling Panlipunan

Check Also

Bahay Na Bato Architecture

The bahay na bato represents the apex in the development of indigenous Filipino architecture because …